Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Bolu
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (374) 253 45 11
  Web : www.ibu.edu.tr
Anadolu Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuvarı
  Şehir : Eskişehir
  Bölüm : Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar, Yaylı Çalgılar Yapımı, Tiyatro
  Tel : +90 (222) 335 05 81
  Web : www.anadolu.edu.tr
Atatürk Üniversitesi
 
  Fakülte : Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
  Şehir : Erzurum
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (442) 218 41 20
  Web : www.atauni.edu.tr
Bilkent Üniversitesi(Özel)
 
  Fakülte : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
  Şehir : Ankara
  Bölüm : Piyano, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Nefesli Çalgılar, Koro,Teori, Kompozisyon, Ritmik Müzik, Tiyatro
  Tel : +90 (312) 290 40 00
  Web : www.bilkent.edu.tr
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Çanakkale
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (286) 212 88 19
  Web : www.comu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
  Fakülte : Buca Eğitim Fakültesi
  Şehir : İzmir
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (232) 464 80 67
  Web : www.deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
  Fakülte : İzmir Devlet Konservatuvarı
  Şehir : İzmir
  Bölüm : Gitar, Kompozisyon, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Opera, Piyano, Harp, Yaylı Çalgılar, Piyano Onarımı ve Yapımı, Bale
  Tel : +90 (232) 464 80 67
  Web : www.deu.edu.tr
Erciyes Üniversitesi
 
  Fakülte : Güzel Sanatlar Fakültesi
  Şehir : Kayseri
  Bölüm : Müzik Bilimleri
  Tel : +90 (352) 437 49 37
  Web : www.erciyes.edu.tr
Gazi Üniversitesi
 
  Fakülte : Gazi Eğitim Fakültesi
  Şehir : Ankara
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (312) 212 68 40
  Web : www.gazi.edu.tr
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Tokat
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (356) 212 17 46
  Web : www.gop.edu.tr
Haliç Üniversitesi (Özel)
 
  Fakülte : Konservatuar
  Şehir : İstanbul
  Bölüm : Türk Musikisi,Tiyatro
  Tel : +90 (212) 621 37 05
  Web : www.halic.edu.tr
İnönü Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Malatya
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (422) 341 00 10
  Web : www.inonu.edu.tr
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Özel)
 
  Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
  Şehir : İstanbul
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (212) 286 16 60
  Web : www.bilgi.edu.tr
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
  Fakülte : Fatih Eğitim Fakültesi
  Şehir : Trabzon
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (462) 325 32 23
  Web : www.ktu.edu.tr
Mersin Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuarı
  Şehir : İçel
  Bölüm : Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano, Şan, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
  Tel : +90 (374) 253 45 11
  Web : www.ibu.edu.tr
Mimar Sinan Üniversitesi
 
  Fakülte : İstanbul Devlet Konservatuarı
  Şehir : İstanbul
  Bölüm : Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Piyano, Şan ve Opera, Kompozisyon, Müzikoloji, Bale, Tiyatro
  Tel : +90 (374) 253 45 11
  Web : www.ibu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Samsun
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (362) 457 60 12
  Web : www.omu.edu.tr
Sakarya Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuarı
  Şehir : Adapazarı
  Bölüm : Temel Bilimler, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği
  Tel : +90 (264) 346 00 90
  Web : www.sau.edu.tr
Selçuk Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuarı
  Şehir : Konya
  Bölüm : Şan, Türk Sanat Müziği, Tiyatro
  Tel : +90 (332) 351 18 82
  Web : www.selcuk.edu.tr
Trakya Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuarı
  Şehir : Edirne
  Bölüm : Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Piyano
  Tel : +90 (284) 214 42 10
  Web : www.trakya.edu.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi
 
  Fakülte : Müzik Toplulukları
  Şehir : İstanbul
  Bölüm : Sanat Ve Tasarım Fakültesi
  Tel : +90 (212) 259 70 70
  Web : www.yildiz.edu.tr
Afyon Kocatepe Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuvarı
  Şehir : Afyonkarahisar
  Bölüm : Piyano, Yaylı Çalgılar, Türk Sanat Müziği
  Tel : +90 (272) 214 19 02
  Web : www.aku.edu.tr
Ankara Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuvarı
  Şehir : Ankara
  Bölüm : Koro, Modern Dans
  Tel : +90 (312) 212 60 40
  Web : www.ankara.edu.tr
Atatürk Üniversitesi
 
  Fakülte : Güzel Sanatlar Fakültesi
  Şehir : Erzurum
  Bölüm : Müzik Bilimleri
  Tel : +90 (442) 218 41 20
  Web : www.atauni.edu.tr
Cumhuriyet Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Sivas
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (346) 219 10 10
  Web : www.cumhuriyet.edu.tr
Çukurova Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuarı
  Şehir : Adana
  Bölüm : Kompozisyon, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Opera, Piyano, Yaylı Çalgılar, Tiyatro
  Tel : +90 (322) 338 60 84
  Web : www.cc.cu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
  Fakülte : Güzel Sanatlar Fakültesi
  Şehir : İzmir
  Bölüm : Müzik Bilimleri
  Tel : +90 (232) 464 80 67
  Web : www.deu.edu.tr
Ege Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Türk Musikisi Konservatuarı
  Şehir : İzmir
  Bölüm : Çalgı Yapımı, Ses Eğitimi, Temel Bilimler, Türk Halk Oyunları
  Tel : +90 (232) 388 01 10
  Web : www.ege.edu.tr
Fırat Üniversitesi
 
  Fakülte : Devlet Konservatuarı
  Şehir : Elazığ
  Bölüm : Türk M. Temel Bilimler
  Tel : +90 (424) 237 00 00
  Web : www.firat.edu.tr
Gaziantep Üniversitesi
 
  Fakülte : Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
  Şehir : Gaziantep
  Bölüm : Ses Eğitimi, Temel Bilimler, Türk Halk Oyunları
  Tel : +90 (342) 360 12 00
  Web : www.gantep.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi
 
  Fakülte : Ankara Devlet Konservatuvarı
  Şehir : Ankara
  Bölüm : Yaylı Çalgılar, Piyano, Opera, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Kompozisyon, Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Bale Dansçılığı, Koreoloji, Modern Dans, Oyunculuk
  Tel : +90 (312) 305 50 00
  Web : www.hun.edu.tr
Harran Üniversitesi
 
  Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
  Şehir : Şanlıurfa
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (414) 312 84 56
  Web : www.harran.edu.tr
İstanbul Üniversitesi
 
  Fakülte : İstanbul Devlet Konservatuarı
  Şehir : İstanbul
  Bölüm : Yaylı Çalgılar, Piyano, Nefesli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Kompozisyon, Opera, Bale
  Tel : +90 (374) 253 45 11
  Web : www.ibu.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi
 
  Fakülte : İstanbul Türk Musikisi Devlet Kon.
  Şehir : İstanbul
  Bölüm : Çalgı Yapımı, Müzikoloji, Kompozisyon, Ses Eğitimi, Temel Bilimler, Türk Halk Oyunları
  Tel : +90 (212) 285 30 30
  Web : www.itu.edu.tr
Kocaeli Üniversitesi
 
  Fakülte : Güzel Sanatlar Fakültesi
  Şehir : İzmit
  Bölüm : Müzik
  Tel : +90 (262) 321 52 26
  Web : www.kou.edu.tr
Marmara Üniversitesi
 
  Fakülte : Atatürk Eğitim Fakültesi
  Şehir : İstanbul
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (212) 518 16 00
  Web : www.marun.edu.tr
Niğde Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Niğde
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (388) 232 10 11
  Web : www.nigde.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Denizli
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (258) 212 55 55
  Web : www.pamukkale.edu.tr
Selçuk Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Konya
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (332) 351 18 82
  Web : www.selcuk.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi
 
  Fakülte : Burdur Eğitim Fakültesi
  Şehir : Isparta – Burdur
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (246) 237 08 50
  Web : www.sdu.edu.tr
Uludağ Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Bursa
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (224) 442 80 01
  Web : www.uludag.edu.tr
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 
  Fakülte : Eğitim Fakültesi
  Şehir : Van
  Bölüm : Müzik Öğretmenliği
  Tel : +90 (432) 225 16 94
  Web : www.yyu.edu.tr
Doğu Akdeniz Üniversitesi
 
  Fakülte : Fen Ve Edebiyat Fakültesi
  Şehir : Kıbrıs
  Bölüm : Müzik
  Tel : +90 (392) 223 49 00
  Web : www.emu.edu.tr