Dönemler

BAROK DÖNEM

 

Barok : Düzensiz, tuhaf, eşit olmayan

✓ Rönesansta sadelik, saflık, yumuşaklık, ve ahenk söz konusuyken Barok döneme

‘kontrast’ kavramı hakim olur.

✓ Günümüze kadar uzanan bir çok nota yazım tekniği Barok döneminde ortaya

çıkmıştır.

✓ Konçertolar yazılmaya başlandı. (Hızlı, yavaş, hızlı olacak şekilde 3 bölümden oluşan

virtüözite enstrüman yapıtı.)

✓ Nüans kavramı doğdu. (Piano, forte, cresc., dim….)

✓ Tonalite kavramı doğdu.

✓ Dönemin enstrümanları bugünün enstrümanları gibi değildi.

✓ Süslemelerle zenginleştirme çok önemliydi.

✓ Basso Continuo (sürekli bas) bugünkü akor kavramının temelini oluşturdu.

 • Klavsen (Çembalo, Hapsikord)
 • Kısa arşeli yaylı sazlar (Keman yastıkları ve çenelikleri yok. Çellolarda pik yok)
 • Kilise orgu
 • Lavta/ lut
 • Piyanonun icadı – 1710

J.S. Bach

 1. Vivaldi

C.Monteverdi

D.Scarlatti

G.F.Haendel

 

 

KLASİK DÖNEM

✓ Viyana Avrupa yollarının kesiştiği yer olduğu için sanat merkezi haline geldi.

✓ Klasik dönem sanatçıları, Barok döneminin anlaşılması zor ve karmaşık olduğunu

savundular.

✓ Klasik dönemde ana unsur sadelik ve doğallıktan gelen güzellik.

✓ Klasik dönemin sanat anlayışı: Aslında zor olan doğallık ve sadeliktir.

✓ Klasik dönemde sanat bilmek, soyluluk göstergesidir. Tüm ailelerin çocukları mutlaka

müzik eğitimi almıştır. Öyle ki soylu ailelerin çalışanları bile müzik bilen kişilerden

seçilmiştir.

✓ Ev hizmetlilerinin müzik biliyor olması oda müziği eserlerinin de doğuşu olarak

gösterilir.

✓ Senfonilerin doğuşu (4 bölümlü orkestra yapıtı)

 • C.P.E. Bach – J.C. Bach Erken klasikler
 • J. Haydn
 • J. Stamitz
 • A. Salieri
 • W.A. Mozart
 • L. Boccherini
 • L.V. Beethoven ( Geç klasikler erken romantikler)
 • F. Schubert ( Geç klasikler erken romantikler)

✓ Müziğin yapılış sebebi sadece dinle bağdaştırılmamaya başlandı. Müzik kültürel ve

eğlence unsuru olarak kullanıldı.

ROMANTİK DÖNEM

 

✓ Klasik dönem sadeliğinin yapay bulunmasından dolayı karşı hareket olarak doğar.

İnsan duygularının sanata yansıtılması gerektiği savunulur.

✓ Özellikle halkların kendi vatanlarına ait renkleri müziklerine katmaya başladıkları

dönem.

✓ Klasik dönemin aksine romantik dönemde sanat soylu kesimlerin evlerinden çıkıp orta

sınıfa kadar hitap eder.

✓ Dönemin fikri, insan duygularının sanatla diğer insanlara anlatılmasıdır.

✓ Klasik dönemde enstrüman çalma modası, romantik dönemin virtüözlerini

doğurmuştur.

✓ Romantik dönem senfonileri şiirsel temalar içerir.

✓ Romantik dönem konçertoları solist ve orkestraların savaşı gibidir.

✓ Ad Libitum (özgürce bağımsız tempoda çalma) terimi eserlerin içine konmaya

başlandı.

 • L.V. Beethoven • A.Dvorak
 • R. Schumann • P.I. Tchaikovsky
 • F. Chopin • G.Bizet
 • F. Mendelssohn • H.Berlioz
 • J. Brahms

 

 

MODERN DÖNEM

 

 • Tonalite kavramı yerini ‘atonal’(tonsuzluk) kavramına bırakır.

✓ Diğer dönemlerde olduğu gibi belli bir stil veya kalıp yoktur.

✓ Besteciler belli kurallara sadık kalmak yerine kalıpların dışında kalmayı ve kuralsızlığı

benimsemiştir.

✓ Bazı besteciler sırf kuralsızlık adına caz müzik kalıpları bile kullanmıştır.

✓ Dönem boyu yaşanan baş kaldırılar, savaşlar, fikir ayrılıkları, değişen sanayi ve

teknoloji sanatı tepki aracına dönüştürmüştür.

✓ Türkiye’ de cumhuriyetin kuruluş döneminde Avrupa’ nın çeşitli yerlerine eğitim için

gönderilmiş beş Türk besteci vardır. Türk beşleri Avrupa’ da eğitim görüp, yurtta

eğitim vermişlerdir.

 

Türk Beşleri

➢ Cemal Reşit Rey

➢ Ulvi Cemal Erkin

➢ Hasan Ferit Alnar

➢ Ahmet Adnan Saygun

➢ Necil Kazım Akses

 • B.Bartok
 • A.Copland
 • G.Mahler
 • B.Britten
 • A.Schönberg
 • C.Orff