Müzik Eğitimi Öğretimini Yöntemleri

Müzik Eğitimi Öğretimini Yöntemleri

Müzik öğretim yöntemi, müzik öğretim sürecinde veya müziksel öğrenme-öğretme etkinliklerinde amaca ulaşmak ya da hedefe erişmek için bilinçli ve mantıklı olarak seçilen ve izlenen düzenli yoldur.

                Müzik öğretiminde amaca ulaşma düzeni bilinçli ve mantıklı bir şekilde seçilir. Piyano Kursu, Gitar Kursu, Keman Kursu, Çello Kursu gibi. Yöntem Müzik öğrenme etkinliğinin en önemli öğelerinden birisidir.

                Müzik öğretiminde yaklaşımlar psikolojik teoriden çok, uygulamalı olarak ortaya çıkmaktadır. Suzuki, Orff, Kodal ve Dalcroze yöntemleri bilinen müzik eğitim yöntemleridir. Ortak noktaları ise, yetenek seviyeleri ve müzikal değerlere bakılmaksızın bütün çocukların müzik eğitiminden geçmeleri gerektiğidir.

                Bu yöntemler daha çok erken yaşta müzik eğitimine başlamakla ilgilidir. Dündar’ın 2003’de çocukların ritim duygularının ölçülmesine yönelik yapmış olduğu deneysel bir çalışmaya göre müzik hafızasının da okul öncesi dönemde güçlü olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum müziğe başlama yaşı ve ilgili ipuçları vermektedir. Erken yaşta eğitim ile yakından ilgili olan yöntemlerden Suzuki özengen keman eğitiminde oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak Türkiye’de yakın zamanda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

12 Suzuki (Saino-kyoiku, yöntemi 1950’lerde Amerika’da yaygınlaşmış. oradan bütün dünyaya yayılmıştı, Bütün çocuklar için mutluluk felsefenin temel nokrasıdır (Kental. 1986: 43).

Buzukiye gör çocukların eşsiz bir gücü vardır. Dili taklit yoluyla ögenesin çocuklar. Fiziği dc aynı yolla öğrenebilirler. Bu noktada çocuğa model olacak kişi çok önemlidir (Erdal. 2008: 46).

Çocuk psikologla. Eğitim psikologla ve anneler üzerinde uygulanmalıdır. Suzuki anadil yöntemi olarak da isimlendirilmektedir. Iki veya üç yaşında başlanması ve yeni başlayandan kulakla öğrenmesi önerilmektedir. Viyolonsel ve piyano için de uyarlanmıştı, Buzukiye göre hayal dünyası yaratılarak çocukların ilgisi çekilebilir. Çocukların zihnen hazırlanması gereklidir (Garson, 1997: 153).

 Suzuki, ev konserleri yapmanın önemine işaret etmektedir. Bu konserler. Ilerlemenin aşamaları takip edilebilecek. Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin gelişiminde aile faktörün. Önemine işaret etmektedir (Star. 1976: 10).

Buzukiye yönelik eleştiriler de bulunmaktadır. Müziksel okumadaki yetersizlik ve robot gibi çalma bunların başlı çalarıdır. Suzuki yöntemindeki zorluklar şunlardır I. Erken yaş için zor eserler 2. Zor eserlerde uyumu sağlamak 3. S. kaydedicilerin kullanılma gerekliliği (Kental, 1986: 43)

Müzik eğiliminde kullanılan diğer müzik öğretim yöntemleri aşağıda belirtilmektedir.

Kodal. Müzik öğretiminde önemli yöntemlerden biridir. Toplu şarkı söylemeye dayalıdır. Bu nedenle koro yöntemi olarak da bilinmektedir. Macar besteci olan Oltan Kodal. Macar halk şarkıları üzerine çalışmalar yapmıştır (Yıldız. 2002: 59).

Dakroze yöntemi. İsviçreli müzik eğitimcisi Emile Dalcroze tarafından geliştirilmiştir. Müziği bedensel ritmik hareketlerle ifade etme yoludur. Orit yöntemini. Ilk olarak alman besteci Carl Orff uygulamıştır. Yöntemin temelinde, tartım, ezgi ve hareket eğitiminin bütünlüğü yer almaktadır (Yıldız. 2002: 64).

Piaget, somut işlemler döneminde. Dilin kullanılmasının müzik ile büyük ölçüde ilişkili olduğunu düşünmektedir. Barınır de Suzuki gibi dilin gelişimine önem

Piyano kursu ankara ‘da verdiğimiz eğitimler sayesinde sadece Piyano değil. Keman Kursu, Gitar Kursu ve daha fazlası sizler için Ergün Çağlar Müzik Kursu ’nda

 

Yardımcı Doçent Erdem Çağlar 19 Mayıs Üniversitesi